Blogg

RSS

P2P inom fakturaköp

22 nov 2018

Den svenska lånemarknaden har minst sagt varit expansiv de senaste åren. Bland de mer intressanta inslagen hör utvecklingen inom P2P, vilket skapat nya möjligheter för både låntagare och investerare. Savelend Group är Sveriges äldsta bolag inom P2P-lån för privatpersoner och företag. Företaget består av tre varumärken: Savelend som är själva P2P-plattformen, Loanstep som erbjuder lån av olika slag till privatpersoner och Credstep som är motsvarigheten för företagslån. Företaget jobbar med sin internationella expansion och har redan etablerat verksamhet i Polen. Det som intresserar oss särskilt mycket är att man även erbjuder möjligheten att investera i fakturaköp. Nyligen blev det känt att fakturahanteringsföretaget Billecta köps av Savelend Group, vilket förstärker erbjudandet inom fakturaköp ytterligare.

Synergier mellan P2P, fakturaköp och fakturahantering

Billecta erbjuder sedan tidigare en rad digitala lösningar för att underlätta företagens fakturaflöde. Hit hör bland annat fakturering, bokföring, påminnelser och kravhantering med mera. Tack vare uppköpet vidgas Savelends portfölj för fakturabelåning betydligt eftersom Billectas fakturahanteringsbas integreras i verksamheten. Med andra ord ökar antalet möjliga låntagare för den som vill investera genom P2P. Dessutom kan den som investerar genom Savelend nu även kan investera i inkassoportföljer. För företagen som använder Billecta blir den stora nyheten att de nu kan belåna sina fakturor.

Fördelar med att kombinera P2P och fakturaköp

Savelend och Billecta kompletterar varandra väl och skapar tillsammans ett starkt erbjudande för såväl företag som vill belåna sina portföljer som för investerare som vill diversifiera risken med ett gott risk/reward-ratio.

 

För dig som investerar genom Savelend ger kombinationen fakturaköp och P2P bland annat följande fördelar:

  • Relativt låg risk: fakturaköp erbjuds enbart till kreditvärdiga företag
  • Kort löptid: mellan 10 och 60 dagar – innebär flexibilitet för dig som investerare
  • Bra avkastning: Årsränta mellan 6 och 30 procent.

 

Företag som utnyttjar möjligheten till factoring förbättrar kassaflödet så att pengarna direkt kan sättas i arbete i verksamheten. Tack vare att fakturaköpen sköts via P2P ökar tillgången till kapital och fler företag kan dra nytta av factoring till ett korrekt pris.

Factoring ett bra alternativ till lån

8 aug 2014

Factoring är en metod för små företag att kontrollera och öka sin likviditet. Ett litet företag har ofta inte så stora marginaler och det påverkar kassaflödet markant att behöva vänta på betalningar från kunder som kan vara både försenade och i värsta fall utebli helt. Genom ett factoringbolag kan man på olika sätt få in snabba intäkter för redan utförda tjänster och sålda varor utan att behöva vänta på att kunden betalar via sin faktura. Man kan välja att sälja eller belåna sina fakturor. Om man använder sig av ett pålitligt och seriöst factoringbolag så får man hjälp med rådgivning och service för vilken lösning som passar bäst. Bra bolag som Bibby Financial Services erbjuder inte endast fakturalösningar, de bidrar också med expertis och kunskap för hur man på bästa sätt ska utveckla sin verksamhet och nå sin målsättning med bättre produkter och högre lönsamhet.

Sälja eller belåna fakturor?

Factoring kan ske på olika sätt. Man kan välja att låta ett factoringbolag köpa fakturor för att på så sätt omedelbart få in merparten av pengarna och slippa lägga ner tid och arbete på administration med betalningar från kunder och påminnelser för de kunder som inte betalar i tid. Ett annat alternativ är fakturabelåning som är ett säkert och pålitligt sätt att överlämna processen med att driva in kundbetalningar till en seriös tredje part och få ett snabbt tillskott i kassaflödet direkt vid belåningen. När man överlåter en faktura får man direkt ut en summa som en förskottsbetalning. Resterande pengar får man när fakturan har blivit betald.

Öka likviditeten genom banklån eller fakturatjänster?

Genom att använda sig av fakturaförsäljning eller belåna mot fakturor behöver man inte sätta sig i skuld hos en bank för att få in det kassaflöde man behöver för att kunna utveckla sin verksamhet. Ytterligare en fördel är att man inte behöver någon säkerhet. Att använda sig av ett företag som erbjuder factoringtjänster innebär naturligtvis en kostnad men med den kostnaden slipper man inte bara alla de administrativa åtgärder och det trassel som kundfordringar och betalningshanteringar medför, utan väljer man ett respekterat bolag med erfarenhet får man även hjälp och stöd med företagsekonomin. Som företagare kan man då helhjärtat satsa på att bygga upp sin affärsverksamhet och sina kundrelationer.