Factoring ett bra alternativ till lån

Factoring är en metod för små företag att kontrollera och öka sin likviditet. Ett litet företag har ofta inte så stora marginaler och det påverkar kassaflödet markant att behöva vänta på betalningar från kunder som kan vara både försenade och i värsta fall utebli helt. Genom ett factoringbolag kan man på olika sätt få in snabba intäkter för redan utförda tjänster och sålda varor utan att behöva vänta på att kunden betalar via sin faktura. Man kan välja att sälja eller belåna sina fakturor. Om man använder sig av ett pålitligt och seriöst factoringbolag så får man hjälp med rådgivning och service för vilken lösning som passar bäst. Bra bolag som Bibby Financial Services erbjuder inte endast fakturalösningar, de bidrar också med expertis och kunskap för hur man på bästa sätt ska utveckla sin verksamhet och nå sin målsättning med bättre produkter och högre lönsamhet.

Sälja eller belåna fakturor?

Factoring kan ske på olika sätt. Man kan välja att låta ett factoringbolag köpa fakturor för att på så sätt omedelbart få in merparten av pengarna och slippa lägga ner tid och arbete på administration med betalningar från kunder och påminnelser för de kunder som inte betalar i tid. Ett annat alternativ är fakturabelåning som är ett säkert och pålitligt sätt att överlämna processen med att driva in kundbetalningar till en seriös tredje part och få ett snabbt tillskott i kassaflödet direkt vid belåningen. När man överlåter en faktura får man direkt ut en summa som en förskottsbetalning. Resterande pengar får man när fakturan har blivit betald.

Öka likviditeten genom banklån eller fakturatjänster?

Genom att använda sig av fakturaförsäljning eller belåna mot fakturor behöver man inte sätta sig i skuld hos en bank för att få in det kassaflöde man behöver för att kunna utveckla sin verksamhet. Ytterligare en fördel är att man inte behöver någon säkerhet. Att använda sig av ett företag som erbjuder factoringtjänster innebär naturligtvis en kostnad men med den kostnaden slipper man inte bara alla de administrativa åtgärder och det trassel som kundfordringar och betalningshanteringar medför, utan väljer man ett respekterat bolag med erfarenhet får man även hjälp och stöd med företagsekonomin. Som företagare kan man då helhjärtat satsa på att bygga upp sin affärsverksamhet och sina kundrelationer.

8 aug 2014