P2P inom fakturaköp

Den svenska lånemarknaden har minst sagt varit expansiv de senaste åren. Bland de mer intressanta inslagen hör utvecklingen inom P2P, vilket skapat nya möjligheter för både låntagare och investerare. Savelend Group är Sveriges äldsta bolag inom P2P-lån för privatpersoner och företag. Företaget består av tre varumärken: Savelend som är själva P2P-plattformen, Loanstep som erbjuder lån av olika slag till privatpersoner och Credstep som är motsvarigheten för företagslån. Företaget jobbar med sin internationella expansion och har redan etablerat verksamhet i Polen. Det som intresserar oss särskilt mycket är att man även erbjuder möjligheten att investera i fakturaköp. Nyligen blev det känt att fakturahanteringsföretaget Billecta köps av Savelend Group, vilket förstärker erbjudandet inom fakturaköp ytterligare.

Synergier mellan P2P, fakturaköp och fakturahantering

Billecta erbjuder sedan tidigare en rad digitala lösningar för att underlätta företagens fakturaflöde. Hit hör bland annat fakturering, bokföring, påminnelser och kravhantering med mera. Tack vare uppköpet vidgas Savelends portfölj för fakturabelåning betydligt eftersom Billectas fakturahanteringsbas integreras i verksamheten. Med andra ord ökar antalet möjliga låntagare för den som vill investera genom P2P. Dessutom kan den som investerar genom Savelend nu även kan investera i inkassoportföljer. För företagen som använder Billecta blir den stora nyheten att de nu kan belåna sina fakturor.

Fördelar med att kombinera P2P och fakturaköp

Savelend och Billecta kompletterar varandra väl och skapar tillsammans ett starkt erbjudande för såväl företag som vill belåna sina portföljer som för investerare som vill diversifiera risken med ett gott risk/reward-ratio.

 

För dig som investerar genom Savelend ger kombinationen fakturaköp och P2P bland annat följande fördelar:

  • Relativt låg risk: fakturaköp erbjuds enbart till kreditvärdiga företag
  • Kort löptid: mellan 10 och 60 dagar – innebär flexibilitet för dig som investerare
  • Bra avkastning: Årsränta mellan 6 och 30 procent.

 

Företag som utnyttjar möjligheten till factoring förbättrar kassaflödet så att pengarna direkt kan sättas i arbete i verksamheten. Tack vare att fakturaköpen sköts via P2P ökar tillgången till kapital och fler företag kan dra nytta av factoring till ett korrekt pris.

22 nov 2018